~~Având în vedere declararea stării de alertă pe teritoriul României şi instituirea măsurilor ce se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu data de 18.05.2020, în  centrele de reținere și arestare preventivă se aplică următoarele măsuri, de interes pentru vizitatorii persoanelor private de libertate custodiate:

Exercitarea dreptului de a primi vizite
• Persoanele vizitatoare vor purta echipamentul individual de protecţie(mască de protecţie), pentru a le fi permis accesul în locul de deţinere;
• La intrarea în sediu pentru acordarea dreptului la vizită sunt obligatorii triajul epidemiologic şi dezinfectarea mâinilor;


Triajul epidemiologic constă în:

- Măsurarea temperaturii prin termometru noncontact(temperatura înregistrată nu trebuie să depăşească 37,3oC), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului;
- Observarea semnelor şi simptomelor respiratorii(de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generala modificată) şi vor completa un chestionar pentru evaluarea riscului;
- În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3oC ,se repetă măsurarea temperaturii, după o perioadă de 2 – 5 minute de repaus;
- Dacă se constată menţinerea unei temperaturi de peste 37,3oC  sau/şi prezenţa altor simptome respiratorii, nu se va permite accesul şi vizita va fi replanificată.
- Deplasarea către spaţiul destinat acordării dreptului la vizită se va realiza pe un itinerar prestabilit;
• Pe durata efectuării vizitei, persoanele vizitatoare trebuie să poarte, în mod obligatoriu, echipamentul individual de protecţie. În caz contrar, întrevederea dintre vizitator şi persoana privată de libertate se întrerupe şi se consideră a fi efectuată, conform prevederilor legale în vigoare.