PROGRAM DE AUDIENŢE LA CONDUCEREA 
INPECTORATULUI DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ
 
 
 
 
 
Comisar şef de poliţie Constantin ILEA împuternicit șef al I.P.J. Maramureş
Miercuri  10.00 – 12.00    
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: Relaţii cu Publicul I.P.J. Maramureş: Telefon 0262-207.600; Fax 0262-216.691;
                                                          e-mail: cabinet@mm.politiaromana.ro; 
                                                      adresa: Baia Mare, str. 22 Decembrie, nr.37

 

  

         Modelele cererii pentru primire în audiență pot fi descărcate, în vederea completării, de pe site-ul mm.politiaromana.ro, secțiunea Utile/ AUDIENTE și pot fi transmise pe adresa de e-mail: cabinet@mm.politiaromana.ro, prin poștă la adresa Baia Mare, str. 22 Decembrie nr. 37, județul Maramureș, sau la numărul de fax 0262 207 600.

          În situația aprobării audienței, aceasta se va desfăşura astfel:
 - Audiențele se vor desfăşura într-o singură locație stabilită în arealul în care este permis accesul publicului în instituţie (punctul de primire al publicului).
          - La o audiență vor fi acceptate maxim 2 persoane concomitent pentru dialogul cu personalul cu funcție de conducere.
          - Audiența se va limita la un interval de maxim 15 minute, respectându-se astfel recomandările medicale de evitare a interacțiunii prelungite dintre mai multe persoane.
          - Spațiul unde are loc audiența va fi dezinfectat înainte și după încheierea fiecărei activități în parte.
  
          Activitatea de consiliere a cetățenilor, prevăzută de OMAI nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire in audiență și consiliere a cetățenilor, în Ministerul Afacerilor Interne, se va desfăşura, telefonic, de către lucrătorii de relații cu publicul, cetăţenii putând să apeleze numerele de telefon afişate pe site-ul mm.politiaromana.ro.
 Activitatea de primire a petițiilor cetățenilor va fi asigurată prin intermediul trimiterilor pe adresa de e-mail: cabinet@mm.politiaromana.ro, prin posta la Baia Mare, str. 22 Decembrie nr. 37, județul Maramureș, sau la numărul de fax 0262 207 600.

           Măsura se aplică atât la sediul I.P.J. Maramureș, la Poliția Municipiului Baia Mare, la Serviciul Rutier, cât și la sediile polițiilor municipale și orășenești.

           Pentru a depune o cerere, reclamație sau sesizare vă rugăm să folosiți serviciul poștal sau poșta electronică, utilizând adresele de email: cabinet@mm.politiaromana.ro

              Alăturat vă atașăm un model de cerere de primire în audiență.

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MARAMUREȘ

 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                              

 

CERERE  DE  AUDIENŢĂ

 

Nr. __________ din ___.___.______

 

 

NUMELE _______________________________________

PRENUMELE ___________________________________

ADRESA DE CONTACT:

Localitatea ________________, Județ __________________, Strada ______________, Nr. _______, Bloc_____, Scara ____, Etaj ____, Apartament ___, Telefon de contact __________, e-mail ________________, Act de identitate ____ Seria ____ Numărul ______________

 

Vă rog să aprobați cererea mea de primire în audiență la:

  • _________________________________________________________(grad, nume, prenume)

 

Subiect: ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Am fost în prealabil la ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Memoriu/Acte depuse în audiență:

 

__________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

 

 

 

Data ________                                    Semnătura petentului_____________