logo logo logo logo
Cautare in site:

RECOMANDARI PENTRU PREVENIREA INSELACIUNILOR

RECOMANDARI PENTRU PRVENIREA FURTURILOR DIN LOCUINTA

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI

M A R A M U R E Ş

SEDIUL CENTRAL 

Adresa

BAIA MARE,

STR. 22 DECEMBRIE, NR 37,

COD: 430314

JUDEŢUL MARAMUREŞ

Tel: 0040. 262. 207.604

Fax: 0040. 262.216.691

e-mail: cabinet@mm.politiaromana.ro

adresa web: http://mm.politiaromana.ro/

 

 Este unitatea teritorială de poliţie cu competenţă legală în judeţul Maramureş;

Se subordonează INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE – instituţie specializată a statului din componenţa MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR;

Este organizat şi funcţionează în baza urmatoarelor ACTE NORMATIVE:
Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române (publicată în M.O. nr. 305 din 09 mai 2002);
Legea nr. 360 din 06 iunie 2002, privind STATUTUL POLIŢISTULUI (publicată în M.O. nr. 440 din 24 iunie 2002);
Codul de etică şi deontologie al poliţistului;
Reglementări interne.
 
Serviciu public specializat care se realizează pe teritoriul de competenţă în interesul persoanei, a comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii;
 
Apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, avutul privat şi public, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi statului, pe teritoriul judeţului;
Coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activitatea poliţiei din municipii, oraşe şi posturi de poliţie comunală;
Analizează periodic fenomenul infracţional şi, în funcţie de concluziile desprinse, stabileşte măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru stăpânirea acestuia;
Organizează şi conduce activităţi poliţieneşti pe teritoriul judeţului, pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, precum şi prinderea persoanelor urmărite;
Informează opinia publică cu principalele preocupări ale poliţiei, situaţia infracţională şi rezultatul unor activităţi de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, pe teritoriul judeţului;
Asigură, împreună cu forţele de jandarmi, direct sau în cooperare cu alte forţe legitime ale statului, combaterea manifestărilor de violenţă, pe căile publice, în pieţe, etc.;
Stabileşte măsurile necesare, potrivit sarcinilor ce-i revin poliţiei prin lege, cu privire la asigurarea desfăşurării normale a adunărilor şi manifestărilor publice;
Îndrumă şi coordonează funcţionarea pazei bunurilor la insituţiile publice şi la agenţii economici cu capital de stat şi acordă, la cerere, sprijin de specialitate agenţilor economici cu capital privat si altor solicitanţi din judeţ, în organizarea şi funcţionarea pazei bunurilor;
Desfăşoară, potrivit competenţei materiale şi teritoriale stabilite prin lege, activităţi pentru constatarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală şi efectuarea cercetărilor în legătură cu aceste fapte;
Exercită controlul, potrivit legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, a deţinerii şi folosirii materialelor explozive;
Exercită controlul, potrivit legii, asupra respectării normelor legale referitoare la produsele şi substanţele toxice, stupefiante şi radioactive, precum şi la alte obiecte şi materiale supuse autorizării care prezintă pericol public ori care pot fi folosite la săvârşirea de infracţiuni;
Supraveghează şi controlează circulaţia rutieră, colaborează cu autorităţile publice locale pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării traficului rutier, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto şi educaţia rutieră;
Colaborează cu instituţiile de învatământ şi cadrele didactice din judeţ la activitatea de educare a copiilor şi tineretului şcolar pe linie antiinfracţională şi în vederea circulaţiei corecte pe drumurile publice;
Organizează, în condiţiile legii, cazierul judiciar, pentru ţinerea evidenţei persoanelor condamnate ori împotriva carora s-au luat măsuri cu caracter penal, conform prevederilor legii;
Constată şi aplică sancţiuni pentru contravenţiile la dispoziţiile legale date în competenţa poliţiştilor;
Participă, împreună cu jandarmi şi pompieri, în cooperare cu forţe ale Ministerului Apărării Naţionale din judeţ şi alte organisme prevăzute de lege, la activităţi de salvare, evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de situaţii de urgenţă civilă (incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe);
Cooperează cu structurile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră şi vamale pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi aplicarea legii, în zona adiacentă frontierei de stat a României cu Ucraina.