logo logo logo logo
Cautare in site:

RECOMANDARI PENTRU PREVENIREA INSELACIUNILOR

RECOMANDARI PENTRU PRVENIREA TALHARIILOR SI A FURTURILOR 

  INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI

M A R A M U R E S

SEDIUL CENTRAL 

Adresa

BAIA MARE,

STR. 22 DECEMBRIE, NR 37,

COD: 430314

JUDETUL MARAMURES

Tel: 0040. 262. 207.604

Fax: 0040. 262.216.691

e-mail: cabinet@mm.politiaromana.ro

adresa web: http://mm.politiaromana.ro/

 

 Este unitatea teritoriala de politie cu competenta legala în judetul Maramures;

Se subordoneaza INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE – institutie specializata a statului din componenta MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR;

Este organizat si functioneaza în baza urmatoarelor ACTE NORMATIVE:
Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002, privind organizarea si functionarea Politiei Române (publicata în M.O. nr. 305 din 09 mai 2002);
Legea nr. 360 din 06 iunie 2002, privind STATUTUL POLITISTULUI (publicata în M.O. nr. 440 din 24 iunie 2002);
Codul de etica si deontologie al politistului;
Reglementari interne.
 
Serviciu public specializat care se realizeaza pe teritoriul de competenta în interesul persoanei, a comunitatiii, precum si în sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si în executarea legii;
 
Apara viata, integritatea corporala si libertatea persoanelor, avutul privat si public, celelalte drepturi si interese legitime ale cetatenilor si statului, pe teritoriul judetului;
Coordoneaza, sprijina, îndruma si controleaza activitatea politiei din municipii, orase si posturi de politie comunala;
Analizeaza periodic fenomenul infractional si, în functie de concluziile desprinse, stabileste masurile ce urmeaza a fi întreprinse pentru stapânirea acestuia;
Organizeaza si conduce activitati politienesti pe teritoriul judetului, pentru prevenirea, descoperirea si cercetarea infractiunilor, precum si prinderea persoanelor urmarite;
Informeaza opinia publica cu principalele preocupari ale politiei, situatia infractionala si rezultatul unor activitati de prevenire si combatere a faptelor antisociale, pe teritoriul judetului;
Asigura, împreuna cu fortele de jandarmi, direct sau în cooperare cu alte forte legitime ale statului, combaterea manifestarilor de violenta, pe caile publice, în piete, etc.;
Stabileste masurile necesare, potrivit sarcinilor ce-i revin politiei prin lege, cu privire la asigurarea desfasurarii normale a adunarilor si manifestarilor publice;
Îndruma si coordoneaza functionarea pazei bunurilor la insitutiile publice si la agentii economici cu capital de stat si acorda, la cerere, sprijin de specialitate agentilor economici cu capital privat si altor solicitanti din judet, în organizarea sii functionarea pazei bunurilor;
Desfasoara, potrivit competentei materiale si teritoriale stabilite prin lege, activitati pentru constatarea savârsirii faptelor prevazute de legea penala si efectuarea cercetarilor în legatura cu aceste fapte;
Exercita controlul, potrivit legii, asupra detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor, a detinerii si folosirii materialelor explozive;
Exercita controlul, potrivit legii, asupra respectarii normelor legale referitoare la produsele si substantele toxice, stupefiante si radioactive, precum si la alte obiecte si materiale supuse autorizarii care prezinta pericol public ori care pot fi folosite la savarsirea de infractiuni;
Supravegheaza si controleaza circulatia rutiera, colaboreaza cu autoritatile publice locale pentru îmbunatatirea organizarii si sistematizarii traficului rutier, asigurarea starii tehnice a autovehiculelor, perfectionarea pregattirii conducatorilor auto si educatia rutiera;
Colaboreaza cu institutiile de învatamânt si cadrele didactice din judet la activitatea de educare a copiilor si tineretului scolar pe linie antiinfractionala si în vederea circulatiei corecte pe drumurile publice;
Organizeaza, în conditiile legii, cazierul judiciar, pentru tinerea evidentei persoanelor condamnate ori împotriva carora s-au luat masuri cu caracter penal, conform prevederilor legii;
Constata si aplica sanctiuni pentru contraventiile la dispozitiile legale date în competenta politistilor;
Participa, împreuna cu jandarmi si pompieri, în cooperare cu forte ale Ministerului Apararii Nationale din judet si alte organisme prevazute de lege, la activitati de salvare, evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de situatii de urgenta civila (incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe);
Coopereaza cu structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera si vamale pentru mentinerea ordinii si linistii publice si aplicarea legii, în zona adiacenta frontierei de stat a României cu Ucraina.